Công ty cổ phần 319.5 tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Đảng ủy Công ty xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ hai, 04/01/2021

     Sáng ngày 29/12/2020, Công ty cổ phần 319.5 đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Đảng ủy Công ty nhằm xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công ty, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí cán bộ chủ chốt đang làm việc tại các Phòng, Ban, đơn vị sản xuất.

    Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt một số nội dung quan trọng về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để làm cơ sở cho việc giới thiệu, bỏ phiếu lựa chọn, bổ sung đội ngũ cán bộ các cấp đưa vào nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát, đúng với chức năng, nhiệm vụ và thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý và nguồn cán bộ dự lớp kế cận, kế tiếp trong Công ty hiện nay.

    Hội nghị đã thành lập tổ kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với các chức danh chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện một cách chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình. Thông qua hội nghị đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn với số phiếu nhất trí cao. Chất lượng cán bộ được quy hoạch nâng lên cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho sự phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo./.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác