Đảng ủy Công ty cổ phần 319.5: Tổ chức hội nghị ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn quý 2/2021 và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm, 15/04/2021

     Thực hiện Hướng dẫn số 1031/HD-CT ngày 20/6/2016 của Tổng cục Chính trị hướng dẫn một số nội dung về nghị quyết và chế độ ra nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân đội; Hướng dẫn số 416/HD-TCT319 ngày 16/3/2021 của Tổng công ty 319 về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 2021), chiều ngày 14/4/2021, Đảng ủy Công ty cổ phần 319.5 đã tổ chức hội nghị đảng ủy mở rộng nhằm xác định chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn trong quý 2 năm 2021 và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021. Dự, chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty!


Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng ủy,

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí tập trung, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm cao. Tập thể Đảng ủy Công ty đã thảo luận sôi nổi và quyết nghị các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo trong công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn quý 2/2021, đồng thời cũng đã đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm nhằm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Công ty TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc./.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác