Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Thứ hai, 10/05/2021

     Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được tổ chức từ ngày 10/5/2021 đến ngày 31/5/2021.

     Theo đó, Tháng hành động là đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống Covid-19; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại công ty, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của đơn vị; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho người lao động.


Lớp huấn luyện ATVSLĐ tại Công ty 319 Miền Nam.

   Trong thời gian hưởng ứng tháng hành động, Phòng Tổ chức – Hành chính đã tham mưu cho Chi ủy chi bộ, Ban giám đốc công ty tổ chức một số hoạt động thiết thực gắn với đặc điểm của công ty và thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid – 19 như: Tổ chức quán triệt, hưởng ứng tháng hành động đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động; tại các công trường đang làm nhiệm vụ thi công xây dựng, Ban chỉ Công trình tổ chức tuyên truyền, treo khẩu hiểu cổ động tuyên tuyền ngay tại nơi làm việc để người lao động tiếp cận và hưởng ứng thực hiện.

Khẩu hiệu tuyên truyền tại công trình đường Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

     Tại trụ sở Công ty, các đối tượng thuộc nhóm 1 và 4 đã được tổ chức huấn luyện, học tập trong 2 ngày 14 -15/5/2021, được trang bị những vấn đề cơ bản về ATVSLĐ, các chế độ, chính sách và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp, người lao động, tuyên truyền các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Từ đó góp phần thay đổi nhận thức và hành động đối với công tác đảm bảo ATVSLĐ, góp phần to lớn và việc hoàn thành tốt nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bài & ảnh: Thiếu tá QNCN Lê Hoàng Phong - PT.Phòng TCHC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác