Chi bộ khối công trường, Đảng bộ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức kết nạp đảng viên đợt 02/9/2021

Thứ tư, 08/09/2021

    Ngày 07/9/2021, Chi bộ khối công trường đã tổ chức kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự, chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Trần Đình Ngân, Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, đại diện các tổ đảng và 02 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

Đ/c Trần Đình Ngân - ĐUV Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty

trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú

     Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc. Đồng thời chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành và của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị thi công công trình.

    Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng đồng chí đảng viên đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Tại buổi lễ, đồng chí Trần Đình Ngân, Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và rèn luyện của các đồng chí đảng viên được kết nạp đợt này, đồng thời nhấn mạnh, trước những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường và sự khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng, nhất là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới cần kiên định với mục tiêu, lý tưởng cộng sản, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, đoàn kết khắc phục khó khăn và vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển./.

Bài: Trung tá Lê Đình Công

Ảnh: Đinh Trọng Hiệp

 

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác