Đoàn cơ sở Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ sáu, 06/05/2022

     Ngày 06/5/2022, Đoàn cơ sở Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Lã Tùng Lưu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty 319; đồng chí Trung tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Phụ nữ Công ty.  

 

Đồng chí Trung tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Hội nghị tiến hành tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm (2017 - 2022); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm (2022 - 2027); tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Phòng Chính trị Tổng công ty 319 trình tại Đại hội Đoàn thanh niên Tổng công ty 319 lần thứ IX và Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

     Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn kết quả Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và quyết nghị những mục tiêu phương hướng, chủ trương biện pháp tiến hành Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

     Hội nghị đã khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty đã duy trì hoạt động sôi nổi, nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đoàn thanh niên Công ty đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đạo đức cách mạng, mục tiêu, lý tưởng; giáo dục truyền thống, lối sống, pháp luật, xây dựng nền nếp kỷ cương cho đoàn viên thanh niên.

 

Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở và đại biểu

dự Đại hội Đoàn Tổng công ty 319 lần thứ IX ra mắt trước Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được và có những bước phát triển mới đạt hiệu quả thiết thực của Đoàn cơ sở cơ Công ty trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế đối với công tác đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, đoàn viên thanh niên trong nhiệm kỳ tới cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đoàn và các cấp phát động, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn thanh niên, tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

     Hội nghị đã tín nhiệm bầu ra 02 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực làm Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty và 02 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty 319 lần thứ IX (2022 – 2027).

 

 Bài & ảnh: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC Công ty.

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác