Đoàn cơ sở Xí nghiệp 319.7 - CN Tổng công ty 319 BQP: Hội nghị Đoàn cơ sở Xí nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ sáu, 06/05/2022

     Chiều ngày 06/5/2022, Đoàn cơ sở Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức thành công Hội nghị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lã Tùng Lưu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Xí nghiệp; đại biểu đại diện các Ban cơ quan và các tổ chức quần chúng trực thuộc Xí nghiệp.

    Hội nghị đã tổng kết và đánh giá kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Phòng Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty 319 lần thứ IX (2022 - 2027) và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đóng góp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội nghị tiến hành bầu Ban chấp hành, Bí thư Đoàn cơ sở Xí nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty 319 lần thứ IX (2022 - 2027).

 

Đồng chí Trung tá Trần Văn Luyện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trung tá Trần Văn Luyện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đoàn cơ sở Xí nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong những năm tới hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên có những thuận lợi, khó khăn. Tuy nhiên với lợi thế là đội ngũ đoàn viên thanh niên ngày càng trưởng thành hơn, có nhận thức sâu sắc hơn về mục tiêu lý tưởng, có trình độ, từng bước làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tâm huyết, gắn bó xây dựng đơn vị, đồng chí Bí thư - Giám đốc Xí nghiệp tin tưởng rằng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên Xí nghiệp sẽ đạt được những thành tích, kết quả toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp./.  

Bài & ảnh: Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên Ban Chính trị

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác