Công ty 29: Hội Nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm và Sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Thứ tư, 27/07/2022

     Ngày 22/7/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng cuối năm, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị đạt kết quả tốt trong 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát; Trưởng, Phó các phòng chức năng, Giám đốc các Chi nhánh; Trưởng các ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt khác của Công ty.

Đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Phương - BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty

Chủ trì Hội nghị Đảng ủy

     Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn và thách thức như: Trong Quý I  dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty bị mắc bệnh; giá trị sản lượng chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 không nhiều; các công trình mới mở ít nên giá trị sản xuất còn thấp; thị trường việc làm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt; giá nhiên liệu, vật tư, vật liệu tăng cao... Mặc dù vậy Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả,vớigiá trị sản xuất: 80,394 tỷ đồng; Doanh thu đạt: 60,618 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt: 704 triệu đồng;Giá trị thu hồi vốn  đạt: 94,8 tỷ đồng; Tiền lương bình quân: 10,058 triệu đồng/người/tháng; Giá trị hợp đồng ký mới 75,103 tỷ đồng

Đ/c Trung tá Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng

     Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu thảo luận và thống nhất đưa ra được nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị SXKD và xây dựng đơn vị năm 2022, với những chỉ tiêu chủ yếu sau. Giá trị sản xuất: 191,30 tỷ đồng đạt 71% KH, lũy kế  cả năm: 272,09 tỷ đồng đạt 101%  so với KH TCT giao; Doanh thu: 174,59 tỷ đồng đạt 74% KH, lũy kế: 235,61 tỷ đồng đạt 100% so với KH TCT giao; Giá trị thu hồi vốn: 117,07 tỷ đồng đạt 55% KH, lũy kế: 211,91 tỷ đồng đạt 100% KH TCT giao; Lợi nhuận: 1,64 tỷ đồng đạt 70% KH, lũy kế cả năm: 2,35 tỷ đồng đạt 100% KH năm TCT giao; Tiền lương bình quân: 10,1 triệu đồng/người/tháng đạt 100% KH năm; Hợp đồng ký mới dự kiến 305 tỷ đồng. Đồng thời tập trung xây dựng đơn vị VMTD quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CNV, NLĐ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị có bề dày thành tích của Tổng công ty./.

Bài & Ảnh Đại úy Nguyễn Thị Trang - Công ty 29

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác