THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Thứ hai, 08/06/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

(Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-HĐTV ngày 08/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn)

 1. 1.       Tên tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng                                       

 

 Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

 

 Điện thoại: (84-24) 38319 319  Fax: (84-24) 38731 458

 

 Vốn điều lệ: 920.000.000.000 (Chín trăm hai mươi tỷ đồng)

 1. 2.       Tên tổ chức có vốn nhà nước chuyển nhượng:     Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn

 

Địa chỉ: Số 2 ngõ 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

 

Điện thoại: (84-24) 3556 7799  Fax: (84-24) 38731 458

 

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)

 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường bộ (4210)

 1. 3.       Hình thức bán đấu giá:

Bán đấu giá cả lô cổ phần

 1. 4.       Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 1. 5.       Thông tin về cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần:

 

-       Số lượng cổ phần chào bán:

1.500.000 cổ phần

-       Số lượng cổ phần của 01 lô chào bán:

1.500.000 cổ phần

-       Số lô cổ phần chào bán:

01 lô

-       Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông

-       Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

-       Giá khởi điểm một cổ phần:

15.713 đồng/cổ phần

-       Giá khởi điểm cả lô cổ phần:

23.569.500.000 đồng

-       Bước giá:

1.000.000 đồng (đối với cả lô cổ phần)

-       Số lô đặt mua tối thiểu:

01 lô

-       Số lô đặt mua tối đa:

01 lô

-       Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua:

0 cổ phần

Hiện tại, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn có ngành nghề kinh doanh thuộc các ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể: Ngành Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: - Bán buôn nhựa đường - Kinh doanh xăng dầu; - Kinh doanh LPG. Mã số: 4661, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0% (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến). Như vậy, trong đợt bán đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn này, Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đăng ký mua cổ phần.

-       Số mức giá:

01 mức giá

 1. 6.       Đối tượng tham gia nộp hồ sơ thẩm định năng lực nhà đầu tư để tham gia đấu giá:

Theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư do Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng ban hành và Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

 1. 7.       Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ ngày 09/06/2020 đến ngày 19/06/2020.

+ Địa điểm: Trụ sở của Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng – 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 1. 8.       Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện:

Ngày 29/06/2020

 1. 9.       Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2020 đến 15 giờ 30 phút ngày 01 tháng 07 năm 2020 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc);

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. 10.    Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Chậm nhất 9 giờ 30 phút ngày 06 tháng 07 năm 2020;

Hoặc gửi bằng phương thức đảm bảo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Chậm nhất 9 giờ 30 phút ngày 06 tháng 07 năm 2020;

 1. 11.    Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 06 tháng 07 năm 2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. 12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020.

 1. 13.    Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 08/07/2020

 

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: http://319.com.vn/; www.cts.vn; https://www.hnx.vn

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

HĐTĐ NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA

ĐẤU GIÁCẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

SỞ HỮUTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-HĐTĐ ngày    /06/2020

của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư)

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định chế độ hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Tổng công ty 319) sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (Sau đây gọi tắt là “Hội đồng thẩm định”); chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng thẩm định; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng thẩm định, các Nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần và các đơn vị, cá nhân có liên quan tới công tác thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty 319 sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời hạn quy định.

2. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia đấu giá cả lô cổ phần theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 11Quy chế này, đồng thời có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định.

3. Trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia đấu giá cả lô cổ phần bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá.

4. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin tại Trụ sở Tổng công ty 319 và trên các phương tiện thông tin của Tổng công ty 319, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định.

5. Chủ tịch Hội đồng thẩm định được ký các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thẩm định. Các văn bản giấy tờ do Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký tại khoản này được sử dụng con dấu của Tổng công ty 319.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng thẩm định

1. Tham gia đầy đủ các lần lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định; đưa ra các ý kiến thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định; quyết định về việc lựa chọn, không lựa chọn, có ý kiến khác đối với các hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư.

2. Được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để làm cơ sở đưa ra ý kiến hoặc các quyết định có liên quan.

3. Giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thẩm định.

4. Được hưởng các quyền lợi khi thực hiện nhiệm vụ được giao (nếu có).

Điều 4. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thẩm định

1. Ông: Nguyễn Minh Khiêm - Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định.

b) Thay mặt cho Hội đồng thẩm định ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

2. Ông: Khương Văn Thủy - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Thành viên Hội đồng thẩm định:

a) Tổ chức xem xét, tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định tại trụ sở Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và bảo quản hồ sơ cho đến khi diễn ra phiên thẩm định năng lực nhà đầu tư.

b) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

c) Phối hợp lưu trữ hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

d) Bố trí kinh phí và điều kiện làm việc của Hội đồng thẩm định.

3. Ông: Nguyễn Viết Duẩn - Trưởng phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Thành viên Hội đồng thẩm định:

a) Tổ chức xem xét, tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định tại trụ sở Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và bảo quản hồ sơ cho đến khi diễn ra phiên thẩm định năng lực nhà đầu tư.

b) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

c) Phối hợp lưu trữ hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

d) Thư ký Hội đồng thẩm định.

e) Phối hợp bố trí điều kiện làm việc của Hội đồng thẩm định.

4. Bà: Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn - Thành viên Hội đồng thẩm định:

Tham giá đánh giá hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư theo các quy định tại Quy chế này.

5. Ông: Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Thành viên Hội đồng thẩm định:

a) Tham gia đánh giá hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư theo các quy định tại Quy chế này.

b) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

6. Ông: Đặng Anh Hào - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Thành viên Hội đồng thẩm định:

a) Tham gia đánh giá hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư theo các quy định tại Quy chế này.

b) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

c) Tư vấn hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc cho ý kiến bằng văn bản, điện thoại, fax và các hình thức khác được pháp luật công nhận, các nhiệm vụ, công việc, kế hoạch hoạt động được trao đổi tại các cuộc họp của Hội đồng thẩm định. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng thẩm định.

Điều 6. Chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiến hành làm việc như sau:

a) Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; Yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

b) Xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện; trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần; công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

2. Hội đồng thẩm định có thể lấy ý kiến khi cần thiết để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không thể tổ chức lấy ý kiến trực tiếp được, các thành viên sẽ trao đổi qua điện thoại, fax, email.

Điều 7. Nguyên tắc xử lý trong trường có ý kiến khác nhau giữa các thành viên

Hội đồng thẩm định thông qua các quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số (trên năm mươi phần trăm (50%)) thành viên. Các thành viên Hội đồng thẩm định phải tham gia và có ý kiến đầy đủ tại các lần lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Điều 8. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được đánh giá theo hai mức là “ĐẠT” hoặc “KHÔNG ĐẠT”. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.

2. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được đánh giá là “ĐẠT” khi có đa số thành viên Hội đồng đánh giá “ĐẠT”.

3. Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư đạt tất cả các tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá được quy định tại Điều 9Quy chế này.

4. Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư không đáp ứng một tiêu chí bất kỳ trong các tiêu chí được quy định tại Điều 9Quy chế này.

Điều 9. Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Có năng lực tài chính:

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có xác nhận của ngân hàng về số dư tài khoản tối thiểu bằng số tiền đặt cọc mua cả lô cổ phần. Tại Đơn đăng ký có cam kết đủ nguồn vốn hợp pháp và năng lực tài chính để thực hiện mua cả lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần);

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có xác nhận của ngân hàng về số dư tài khoản tối thiểu bằng số tiền đặt cọc mua cả lô cổ phần. Tại Đơn đăng ký có cam kết đủ nguồn vốn hợp pháp và năng lực tài chính để thực hiện mua cả lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần).

2. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần là các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

3. Nhà đầu tư trong nước phải đăng ký mua toàn bộ cả lô cổ phần của Đợt bán đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn của Tổng công ty 319 tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn. Nhà đầu tư nước ngoài không được mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn trong đợt chào bán đấu giá của Tổng công ty 319.

Điều 10. Hồ sơ đánh giá năng lực nhà đầu tư

1. Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định.

2. Xác nhận của Ngân hàng về số dư tài khoản của Nhà đầu tư tối thiểu bằng số tiền đặt cọc mua cả lô cổ phần trong thời hạn không quá 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ.

3. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với nhà đầu tư là cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Các giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất (đối với tổ chức).

4. Văn bản ủy quyền hoặc tài liệu có giá trị tương đương (nếu có).

5. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều này. Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Thủ tục xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Điều 10 Quy chế này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

- Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 các ngày làm việc từ ngày 09/06/2020 đến ngày 19/06/2020;

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng - Số 63 Lê Văn Lương - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.

2. Hội đồng thẩm định xem xét chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung và giải trình, Hội đồng thẩm định gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Hồ sơ bổ sung phải gửi cho Hội đồng thẩm định tối thiểu 12 ngày trước ngày thực hiện đấu giá (chậm nhất trước 17h00 ngày 24/06/2020).

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (ngày 25/06/2020 - 26/06/2020), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký và có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

4. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo lô cổ phần bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định (chậm nhất ngày 01/07/2020)

5. Hội đồng thẩm định phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin (chậm nhất ngày 29/06/2020) về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu 07 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.

Điều 12. Quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Bước 1: Hội đồng thẩm định tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư, ký Biên bản tiếp nhân hồ sơ với nhà đầu tư (Mẫu đính kèm).

2. Bước 2: Hội đồng thẩm định tổ chức lấy ý kiến để rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; các thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến về hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; ký biên bản chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thông tin, tài liệu (nếu có).

3. Bước 3: Hội đồng thẩm định tổ chức lấy ý kiến để đánh giá toàn diện hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; ký biên bản, quyết định danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện, nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần.

4. Bước 4: Hội đồng thẩm định thông báo cho nhà đầu tư kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần bằng văn bản; công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá trên website của Tổng công ty 319, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 13. Các quy định khác

1. Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia đấu gia theo lô cổ phần sẽ không được trả lại hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đã nộp.

2. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được gửi bằng văn bản đến Hội đồng thẩm định, trước ngày công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện (ngày 29/06/2020).

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các thành viên Hội đồng thẩm định kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Hội đồng thẩm định quyết định.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty 319 sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

 

TM. HĐTĐ NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

Đại tá Nguyễn Minh Khiêm

 

 

Phụ lục số 01

THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty 319 sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn)

 

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN

 

Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá

Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện

-          Là nhà đầu tư trong nước theo quy định pháp luật;

-          Không phải là các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm lô cổ phần;

-          Không phải là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có liên quan đến cuộc đấu giá;

-          Không phải là Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và không thuộc đối tượng hạn chế mua cổ phần theo quy định của pháp luật.

-          Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định).

-          Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với Nhà đầu tư là cá nhân.

-          Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Các giấy tờ tương đương đối với Nhà đầu tư là tổ chức.

-          Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có) (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật), trong đó:

+        Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trường hợp cá nhân ủy quyền);

+        Giấy ủy quyền có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (trường hợp tổ chức ủy quyền)

-     Xác nhận của Ngân hàng về số dư tài  khoản của nhà đầu tư tối thiểu bằng số tiền đặt cọc mua cả lô cổ phần trong thời hạn không quá .. ngày trước ngày nộp hồ sơ.

 

Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định.

 

 

  Phụ lục số 02

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC

NHÀ ĐẦU TƯ ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty 319 sở hữu tại Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn)

 

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VỀ HỒ SƠ

NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

 

1. Đánh giá hồ sơ nhà đầu tư tham gia đấu giá

Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

đáp ứng điều kiện

Đánh giá

về yêu cầu hồ sơ

Đạt

Không đạt

Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định)

 

 

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)

 

 

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Các giấy tờ tương đương (đối với tổ chức)

 

 

Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có) (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật), trong đó:

- Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trường hợp cá nhân ủy quyền);

- Giấy ủy quyền có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (trường hợp tổ chức ủy quyền)

 

 

Xác nhận của Ngân hàng về số dư tài khoản của nhà đầu tư tối thiểu bằng số tiền đặt cọc mua cả lô cổ phần.

 

 

2. Kết luận về hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư (nhà đầu tư đáp ứng điều kiện hoặc không đáp ứng điều kiện yêu cầu hồ sơ, lý do):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Phụ lục số 03

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty 319 sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng.

 

I. Giới thiệu về nhà đầu tư đăng ký tham gia chứng minh năng lực

1. Tên cá nhân/tổ chức (đầy đủ):

2. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số…………………… Ngày cấp …/…/…. Nơi cấp: ……… (đối với cá nhân)

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Các giấy tờ tương đương (đối với tổ chức) số…………………… Ngày cấp …/…/…. Nơi cấp: ………(đối với tổ chức). Người đại diện theo pháp luật…. Chức vụ:…………………………………………………………………………….

4. Địa chỉ: …………………………………………………………………..

5. Điện thoại: ………………………….. Fax: …………………………….

6. Số tài khoản: ………………………... Mở tại: ………………………….

7. Số lượng và tỷ lệ cổ phần của Nhà đầu tư hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn: ……………….. cổ phần, tương ứng tỷ lệ …% số lượng cổ phần đang lưu hành.

8. Số lượng và tỷ lệ cổ phần của những người có liên quan hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn: ……………….. cổ phần, tương ứng tỷ lệ …% số lượng cổ phần đang lưu hành.

II. Cam kết của nhà đầu tư

1. Tôi/Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu/sai sót có thể làm cho Tổng công ty 319 và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ, thực hiện nghiêm chỉnh và đáp ứng đầy đủ các quy định đã nêu tại Quy chế bán đấu giá, Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực, thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ đã nêu trong mẫu hồ sơ đăng ký.

- Cam kết đủ nguồn vốn hợp pháp và năng lực tài chính để thực hiện mua cả lô cổ phần do Tổng công ty 319 (theo giá khởi điểm lô cổ phần).

III. Hồ sơ kèm theo

1. Bản sao giấy CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Các giấy tờ tương đương (đối với tổ chức).

2. Giấy ủy quyền (nếu có).

3. Xác nhận của Ngân hàng về số dư tài khoản của nhà đầu tư tối thiểu bằng số tiền đặt cọc mua cả lô cổ phần.

 

 

Tổ chức/Cá nhân tham gia đấu giá

(Ký, ghi rõ họ tên – đối với cá nhân;

Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – đối với tổ chức)

 

Phụ lục số 04

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty 319 sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH

NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

 

Hôm nay, ngày …/…/2020, tại Văn phòng Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội:

1. Bên giao:

Tên cá nhân/tổ chức (đầy đủ): ………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số…………………… Ngày cấp …/…/…. Nơi cấp: …………..(đối với cá nhân)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Các giấy tờ tương đương (đối với tổ chức) số…………………… Ngày cấp …/…/…. Nơi cấp: ………(đối với tổ chức). Người đại diện theo pháp luật…. Chức vụ:……

Thông tin liên lạc để liên hệ, nhận thông báo:

Người nhận thông báo:………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………….............

Điện thoại: ………………… Fax: ……………… Email: …………………

2. Bên nhận:

Tên tổ chức: Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng

Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: (+84 24) 6694 6789             Fax: (+84 24) 6694 6666

Đại diện ông/bà: …………………………………………. Thành viên Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty 319 sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã nhận được Hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định năng lực của Nhà đầu tư ………………………………………………., bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư;

- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Các giấy tờ tương đương (đối với tổ chức);

- Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có);

- Xác nhận số dư tài khoản của Nhà đầu tư ngày …/…/2020 tại Ngân hàng ………………….

Xác nhận này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Đại diện Bên giao

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng đấu (nếu có)

Đại diện Bên nhận

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng đấu (nếu có)

 Tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1gg4tERO6uWgBQ5DHTun_b9FVpdQjlfoC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gg4tERO6uWgBQ5DHTun_b9FVpdQjlfoC/view?usp=sharing

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác