Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ sáu, 17/06/2022

     Ngày 17/6/2022, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Đảng ủy viên Đảng ủy, Thành viên HĐTV và đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty 319; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; chỉ huy các phòng chức năng, ban điều hành thi công và toàn thể cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP phát triển Hạ tầng 319.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam - ĐUV Đảng ủy,

Thành viên HĐTV Tổng công ty 319 phát biểu tại đại hội

     Đại hội đã thảo luận, đóng góp vào các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027; lần lượt thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022; đồng thời thông qua các Tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

     Phát biểu tại đại hội, Trung tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đã làm rõ những nguyên nhân cả khách quan và chủ quan để đại hội tiến hành thảo luận, bàn biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

     Nhiệm kỳ 2017 - 2022 HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của HĐQT và sự điều hành sáng suốt, quyết liệt của Ban Giám đốc, cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, nhân viên toàn Công ty, đơn vị đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản tốt nhiệm vụ được giao, với kết quả SXKD năm 2021 đạt được là: (Giá trị sản lượng: 208.285 triệu đồng, đạt 108,68% KH năm; Doanh thu: 180.821 triệu đồng, đạt 100,41% KH năm; Lợi nhuận trước thuế: 336 triệu đồng đạt 18,1% KH năm; Tiền lương bình quân: 10.443.000 đồng/người/tháng).

     Phát biểu tại đại hội, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 319 đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ; đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị theo kế hoạch đã xác định; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ mà Công ty cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống, sức trẻ và lòng nhiệt huyết để tiếp tục phấn đấu, quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

 

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt trước đại hội

     Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã đã thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn bầu 03 thành viên vào HĐQT và 03 thành viên vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bảo đảm đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong phiên họp đầu tiên của HĐQT, Ban Kiểm soát đã bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty./.

Bài & ảnh: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC Công ty

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác