Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Kiểm tra đánh giá năng lực thực tế để cấp đổi Giấy phép rà phá bom mìn, vật nổ.

Thứ sáu, 20/04/2018

     Chấp hành Kế hoạch số 1115/KH-BTL ngày 26/03/2018 của Bộ Tư lệnh Công binh về việc kiểm tra đánh giá năng lực thực tế để cấp đổi Giấy phép rà phá bom mìn, vật nổ cho các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội.  Ngày 20/4/2018 Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 được trân trọng đón tiếp đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Đại tá Phan Ngọc Tịnh - Phó tham mưu trưởng - Bộ Tư lệnh Công binh - Trưởng đoàn kiểm tra;  Đồng chí Đại tá Lưu Trung Kiên - Trưởng ban bom mìn - Bộ tư lệnh Công binh; Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Phương - Trợ lý Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu; Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Nhường - Trợ lý Cục kinh tế - Bộ Quốc phòng.

     Công ty TNHH một thành viên xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tiền thân là Trung tâm xử lý bom mìn và phát triển hạ tầng thuộc Công ty xây dựng 319 thành lập theo Quyết định số 489/QĐ-BTL ngày 02/5/2002 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên xử lý bom, mìn, vật nổ 319 theo Quyết định số 961/QĐ-BQP ngày 29/3/2012 của Bộ Quốc phòng. Năng lực, ngành nghề chính của Công ty là khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ và thi công các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật... Công ty được Bộ Quốc phòng cấp giấy phép hành nghề khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ số 1357/BQP-KT ngày 11/5/2012; cấp đổi lần thứ nhất số 2959/BQP-Kte ngày 21/4/2014 và cấp đổi lần thứ hai số 5789/GP-BQP ngày 23/6/2016.

Đồng chí Đại tá Phan Ngọc Tịnh - Phó tham mưu trưởng - Bộ Tư lệnh Công binh  phát biểu tại buổi kiểm tra

     Trong những năm qua, Công ty xử lý bom, mìn, vật nổ 319 đã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ nhiều dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, dân dụng, đặc biệt là các dự án rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên... góp phần khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước, Quốc phòng và An ninh... Những công trình rà phá bom, mìn, vật nổ do Công ty xử lý bom, mìn, vật nổ 319 thực hiện đều bảo đảm an toàn, đáp ứng được yêu cầu tiến độ, chất lượng của Chủ đầu tư. Lương và các chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động tham gia thi công được chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, tạo niềm tin, ổn định cuộc sống cho các cán bộ, công nhân viên chức yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị lâu dài. Hàng năm Công ty đã nghiêm chỉnh nộp thuế cho Nhà nước và trích nộp điều tiết thu nhập 7% tổng giá trị quyết toán của các hợp đồng sau khi thực hiện xong về Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, Công ty cũng trích lập quỹ dự phòng chi trả những rủi ro khách quan trong quá trình thi công cũng như đưa công trình vào khai thác sử dụng sau này. Công ty có 25 đội thi công rà phá bom, mìn, vật nổ (RPBMVN). Đội trưởng RPBMVN (có chứng chỉ): 48 đồng chí. Nhân viên chuyên môn kỹ thuật: 582 đồng chí, trong đó có 170 đồng chí đã được cấp Chứng chỉ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, 12 đồng chí có chứng chỉ thợ lặn thi công, 5 đồng chí y tá và còn các nhân viên khác thường xuyên được huấn luyện tại hiện trường để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, khi có đủ điều kiện sẽ phối hợp với Trường trung cấp kỹ thuật Công binh, Trường sỹ quan Công binh sát hạch, kiểm tra cấp chứng chỉ nhân viên RPBMVN.

     Trong hai năm 2016 -2017 Công ty đã và đang tham gia RPBMVN cho 374 dự án trên địa bàn cả nước, với tổng diện tích 23.883ha (trên cạn 21.671 ha, dưới nước 2.212 ha), giá trị dự toán là 898,33 tỷ đồng và giá trị thực hiện đạt 518,71 tỷ đồng: Công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đã được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm. Trong hai năm qua, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho các cán bộ, chiến sỹ để nâng cao trình độ, kỹ năng, khả năng xử lý các loại bom mìn, vật nổ tại đơn vị theo kế hoạch hàng năm và Công ty cũng đã phối hợp với Trường sỹ quan Công binh đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ đội trưởng, nhân viên dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ cho các sỹ quan, QNCN, cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị. Để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Công ty xử lý bom,mìn, vật nổ 319 đã tích cực chủ động đầu tư mua sắm bổ sung nhiều trang thiết bị phục vụ công tác khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ bao gồm: Máy dò bom, máy dò mìn, máy định vị GPS, thuyền, thiết bị lặn và nhiều trang thiết bị khác. Những công trình rà phá bom mìn, vật nổ do Công ty thực hiện trong những năm qua đều bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng được các Chủ đầu tư đánh giá cao.

         Một số hình ảnh:

 Tin bài và ảnh; Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - NV - PCT/Cty

Khách hàng đối tác