Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị thi công Phân đoạn: Km296+940 - Km301+000, Gói thầu số 11-XL thuộc Dự án thành phần ĐTXD đoạn Mai Sơn - QL45

Thứ sáu, 30/10/2020

     Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-BGĐ ngày 12/10/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 về việc giao nhiệm vụ thi công Phân đoạn: Km296+940 - Km301+000, Gói thầu số 11-XL thuộc Dự án thành phần ĐTXD đoạn Mai Sơn - QL45. Dự án vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và trực tiếp ấn nút phát lệnh khởi công ngày 30/9/2020.

Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 hoàn thành công tác

bảo đảm nhà làm việc, nhà điều hành thi công công trình

     Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ấn nút phát lệnh khởi công, được sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, với quyết tâm thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực làm tốt công tác chuẩn bị, từ nhân lực, thiết bị đến xây dựng Ban điều hành thi công để điều hành thi công dự án.

Công tác chuẩn bị tập kết phương tiện, thiết bị chuẩn bị thông công tại hiện trường

     Ngày 31/10/2020 với sự quyết tâm cao, kết hợp với truyền thống, kinh nghiệm trong điều hành thi công các công trình giao thông, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã hoàn thành công tác xây dựng Ban điều hành thi công, bao gồm nhà làm việc, nhà ở cán bộ, công nhân; tập kết đầy đủ máy móc, phương tiện thiết bị và bắt đầu triển khai thi công dự án.

Công ty 319 Hạ tầng triển khai thi công ngày 31/10/2020 tại hiện trường

     Với chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; kết hợp với sự tin tưởng tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 319 và các cơ quan chức năng các cấp; cùng với truyền thống kinh nghiệm của những người lính thợ trên lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 sẽ triển khai và thực hiện thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, góp phần tạo niềm tin, khẳng định uy tín, thương hiệu của đơn vị trong lĩnh vực thi công các công trình giao thông./.

Bài & ảnh: 2// Nguyễn Văn Dũng - Tp. TC-HC   

         

Khách hàng đối tác