Xí nghiệp XDCT 319.6/TCT319: Hội nghị kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; thi hành kỷ luật trong Đảng và quản lý, sử dụng tài chính Đảng năm 2014

Chủ nhật, 04/01/2015

     Thực hiện chỉ đạo của UBKT Đảng ủy Tổng công ty 319/BQP, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Xí nghiệp XDCT 319.6 đã tổ chức Hội nghị kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; thi hành kỷ luật trong Đảng và quản lý, sử dụng tài chính Đảng năm 2014. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319/BQP và các đồng chí trong UBKT Đảng ủy Tổng công ty.


Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Chi Bộ Xí nghiệp luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát,  Chi bộ Xí nghiệp đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn của Cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và quản lý, sử dụng tài chính Đảng; ban hành các quy định, quy chế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014. Thông qua việc kiểm tra, giám sát nhận thức của cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ đã nâng lên, đây là yếu tố quan trọng để tạo ý thức tự giác của mỗi đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong từng đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ TSVM đơn vị hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hiền, Bí thư, Giám đốc Xí nghiệp báo cáo Hội nghị

     Trong năm 2014, Chi bộ đã kiểm tra được 8/22 Đảng viên, trong đó có 3 Đảng viên là cán bộ quản lý, giám sát 03 Đảng viên; xem xét, đề nghị chính quyền xử lý kỷ luật kịp thời, đúng quy định 01 trường hợp vi phạm kỷ luật, với hình thức khiển trách, lỗi vi phạm không mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông.


Các ý kiến tham luận tại hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra Tổng công ty đã đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Chi bộ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Chủ động rà soát, nắm tình hình chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ được giao; tiếp tục coi trọng và thúc đẩy công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng tốt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những Đảng viên có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện sai phạm, có những vấn đề phức tạp nảy sinh; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm tra viên bảo đảm có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức trong sáng, công tâm, khách quan… 

Bài: Thiếu tá Lương Đức Thiềng – Phó Ban Chính trị - Hành chính 

Ảnh: Phạm Thanh Bình – Cán bộ Ban Tài chính – Kế toán

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật



Khách hàng đối tác