Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 2/2022 và Sơ kết nhiệm vụ SXKD Quý 1; triển khai kế hoạch công tác Quý 2/2022

Thứ ba, 12/04/2022

     Ngày 12/4/2022, Đảng ủy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 2/2022. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy; HĐQT; Ban Giám đốc; Trưởng Ban Kiểm soát; Trưởng các phòng chức năng và Chỉ huy trưởng các công trình đơn vị đang triển khai thi công.

     Tại hội nghị đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ trì hội nghị đã trình bày Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 2/2022; Đ/c Giám đốc Công ty báo cáo tình hình SXKD Quý 1 và kế hoạch SXKD Quý 2 làm cơ sở để hội nghị nghiên cứu thảo luận, bàn biện pháp, xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. 

 

Đ/c Hoàng Việt Võ - BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Hội nghị Đảng ủy

     Quý 1/2022, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về nguồn vốn, việc làm, áp lực về tiến độ, đơn giá nguyên, vật liệu; đặc biệt là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên toàn Công ty đã nỗ lực không ngừng, cố gắng trên từng mặt công tác để đạt được những kết quả đáng khích lệ  (sản lượng đạt: 36,858 tỷ đồng, đạt: 17,5 % KH năm; Doanh thu đạt: 51,235 tỷ đồng, đạt: 22,1 % KH năm; Thu hồi vốn đạt: 58,113 tỷ đồng, đạt: 27,9 % KH năm; Lợi nhuận trước thuế đạt: 297 triệu đồng, đạt: 10,8 % KH năm; Thu nhập bình quân: 10.027.000 đồng/người/tháng).

     Trong buổi sáng cùng ngày, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ SXKD Quý 2/2022 nhằm kiểm điểm, đánh giá thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác trong quý; đồng thời thảo luận các biện pháp cụ thể để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2022.

 

Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị sơ kết

     Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý 1/2022 của Công ty cho thấy: Quý 1/2022, Công ty đã cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, CNVC, người lao động Công ty đã phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 319 và Chủ đầu tư; do vậy đến nay kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản đạt so với kế hoạch đã xác định; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được đảm bảo và ngày càng cải thiện.

Bài & ảnh: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác