THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thứ tư, 01/08/2018

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

“CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHAI THÁC HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ THEO

 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NỀN, MẶT ĐƯỜNG QL1 ĐOẠN PHAN THIẾT - ĐỒNG NAI

THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT;

SỐ HỢP ĐỒNG 11656/HĐ.BOT-BGTVT, NGÀY 30/10/2013 GIỮA BỘ GTVT VÀ TỔNG CÔNG TY 319 BQP”

 

1. Tên tổ chức chào bán:    Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ:     Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:        (84-24) 38319 319                  Fax: (84-24) 38731 458

Vốn điều lệ:      920.000.000.000 (Chín trăm hai mươi tỷ đồng)

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

Tên tài sản đấu giá:  Chuyển nhượng Quyền và Nghĩa vụ khai thác hạ tầng đường bộ theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) Dự án ĐTXD công trình cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT; Số Hợp đồng 11656/HĐ.BOT-BGTVT, ngày 30/10/2013 ký giữa Bộ GTVT và Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

Địa điểm: Huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; các huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Số lượng:     Toàn bộ Quyền và Nghĩa vụ Hợp đồng

Chất lượng: đã được thẩm định tại công văn số 2056/BGTVT-CQLXD ngày 13/02/2015 của Bộ Giao thông vận tại về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, Dự án cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.549.410.000.000 đồng

 (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm mười triệu đồng)

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:      

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

+ Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức đấu giá;

+ Có tối thiểu 3 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty;

+ Hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực của tổ chức bán ĐGTS: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác (Tổ chức đấu giá cung cấp bổ sung để chứng minh năng lực và kinh nghiệm đã thực hiện).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Trước 10h00’ ngày 06/8/2018

- Địa điểm: Phòng đấu thầu - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; Tầng 6 tòa nhà Tổng công ty 319 Số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

- Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Lê Nghĩa - Phòng Đấu thầu, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, ĐT: 0904.5500.39

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác