THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY 319 SỞ HỮU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Thứ hai, 30/03/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY 319 SỞ HỮU

TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

 1.        Tổ chức thực hiện bán cổ phần: TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

2.        Tên công ty có cổ phần được chào bánTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

3.        Vốn điều lệ: 1.300.000.000.000 đồng

4.        Thông tin về cổ phần được chào bán:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 63 Lê Văn Lương - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

 • Số điện thoại: (84-24) 38 319 319

  • Tổng số cổ phần chào bán: 210.000 cổ phần

  • Giá khởi điểm: 12.028 đồng/cổ phần

  • Mệnh giá cổ phần được mua: 10.000 đồng/cổ phần

  • Bước giá: 01 (một) đồng

  • Bước khối lượng: 100 cổ phần

  • Mức giá đặt mua: 01 mức giá

  • Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phần

  • Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa: 210.000 cổ phần

5.        Mục đích bán cổ phần: Thực hiện theo Quyết định số 139/QĐ-HĐTV ngày 02/03/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng về việc Phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng Công ty 319 tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

6.        Điều kiện tham dự: Theo quy định tại tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ban hành.

7.        Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư: từ ngày 30/03/2020 đến 15h30 ngày 13/04/2020 tại: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

8.        Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giácổ phần: trước 08h45 ngày 20/04/2020 tại: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

9.        Thời gian tổ chức bán đấu giácổ phần: 09h30 ngày 20/04/2020 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt - Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

10.    Thời gian nộp tiền muacổ phần: từ ngày 20/04/2020 đến ngày 27/04/2020.

11.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020.

Lưu ý: Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trong tài liệu đính theo thông báo này và trên website: 319.com.vnwww.tvsi.com.vn

Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1XE982GCfB6ER3sPNFyI9SC7DNuEsofqX/view?usp=sharing 

 

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác