THÔNG BÁO Không tổ chức đấu giá cổ phần do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng sở hữu tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG)

Thứ ba, 14/04/2020

THÔNG BÁO

V/v không tổ chức đấu giá cổ phần do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng sở hữu

tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG)

      Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng sở hữu tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG) vào lúc 09 giờ 30 ngày 20/04/2020.

     Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 13/04/2020) không có nhà nào đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng sở hữu tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 181/2020/QĐ-TVSI.ĐG ngày 27/03/2020, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng trân trọng thông báo v/v không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần do Tổng Công ty 319 BQP sở hữu tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

          Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                     

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác