Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ ba, 26/05/2020

     Sáng ngày 26/5/2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Các đồng chí đại biểu, chỉ huy các Phòng chức năng, cơ quan Tổng Công ty 319, đại biểu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á là cổ đông chiến lược và các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo kết quả  SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng năm 2020; Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, phương hướng năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán); Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2020; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Sau khi cổ phần hóa, Công ty đã tiếp tục tập trung, duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với Công ty Cổ phần, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng tập trung ổn định tổ chức, biên chế đơn vị theo đúng mô hình quản lý, gắn tăng trưởng với năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

     Qua hơn 16 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đây thực sự là bước ngoặt hết sức quan trọng, mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới cho Công ty. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, Chỉ huy đơn vị cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn tràn đầy năng lực, nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 319 đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của Chi ủy, Chi bộ, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an toàn để phấn đấu xây dựng đơn vị phát triển bền vững./.

                         Bài & ảnh: Thiếu tá QNCN Lê Hoàng Phong - T.Phòng TCHC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác