Công ty CPĐT và XD 319.2: Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021

Thứ tư, 19/01/2022
     Ngày 19/01/2022, Công ty 319.2 đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Phú - Đảng ủy viên, Phó Tổng...
     Ngày 18/01/2022, Đảng uỷ Ban quản lý các dự án đầu tư tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá...
     Ngày 08/01/2022, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung/Tổng công ty 319 BQP đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy cuối năm và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022, tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Dự...
     Ngày 13/01/2022 Xí nghiệp 319.8 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy...
     Chiều ngày 12/01/2022 Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn...
     Chiều ngày 13/01/2022, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại...
     Sáng ngày 13/01/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá...

Khách hàng đối tác