Công ty CPĐT Khoáng Sản - Than Đông Bắc/TCT 319: Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Thứ hai, 18/01/2021
     Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Công ty Cổ phần đầu tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020; triển khai kế hoạch công tác, phát...
    Thực hiện Công văn số 2349/TCT319-KHKT ngày 14/12/2020 của Tổng công ty 319 về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2020. Sáng ngày...
    Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Tổng...
    Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Tổng...
     Thực hiện Công văn số 2349/TCT319-KHKT ngày 14/12/2020 của Tổng công ty 319 về việc tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2020 và tổ chức Hội nghị người lao động năm...
     Ngày 15/01/2021, Xí nghiệp 319.9 - Tổng công ty 319 đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2020.  Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tá...
      Thực hiện Hướng dẫn số 2237 ngày 01/12/2020 của Tổng công ty 319 về việc Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021; Công văn số 2349 ngày 14/12/2020 của Tổng công ty về việc Tổng kết...

Khách hàng đối tác