Đảng ủy Xí nghiệp 9/Tổng công ty 319 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Thứ năm, 28/01/2021

     Nngày 28/01/2021 Đảng uỷ Xí nghiệp 9 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhằm quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và các đồng chí đại biểu, đại diện cho các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng công ty.

Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ  Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Xí nghiệp trong năm 2020. Những kết quả trên góp phần củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, CNV trong đơn vị nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự thành công và phát triển chung của Tổng công ty. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số nội dung thiếu sót khuyết điểm tồn tại trong năm 2020 và định hướng một số nội dung chủ trương biện pháp Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo trong năm 2021 nhằm đưa Xí nghiệp 9 tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí 2// Nguyễn Ngọc Thư - Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu và xin hứa với Đảng ủy - HĐTV - Ban Giám đốc Tổng công ty sẽ tiếp tục xây dựng tập thể Đảng ủy Xí nghiệp luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

Khách hàng đối tác