Công ty CP Đầu tư và XD 319.2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ tư, 28/04/2021

     Thực hiện Công văn số 101/TCT319-TCLĐ ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Tổng công ty 319 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

     Sáng ngày 28/4/2021 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Nhằm thông qua Kế hoạch SXKD 2020 và định hướng SXKD năm 2021; Thông qua thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và xin ý kiến về các nội dung quan trọng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 theo các quy định của Pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Thành viên HĐTV phát biểu chỉ đạo Đại hội

      Dự và chỉ đạo Đại hội, Về phía Tổng Công ty 319 có Thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Thành viên HĐTV và đại biểu đại diện các Phòng chức năng Tổng Công ty 319. Về phía Công ty CP Đầu tư và XD 319.2 có đông đủ các đồng chí trong HĐQT, Đảng ủy, BGĐ Công ty, các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

      Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, Đại hội sẽ là nguồn cổ vũ động viên cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 ngày càng phát triển và vững mạnh.

Bài và ảnh: Thiếu tá Nông Minh Đức, PTP Tổ chức – Hành chính

Khách hàng đối tác