Xí nghiệp 319.7/TCT319: Hội nghị Tổng kết công tác và phong trào Hội Phụ nữ 2016 - 2021; Triển khai nhiệm vụ 2021 - 2026

Thứ sáu, 18/06/2021

     Trong 2 ngày 17 và 18/6/2021 Hội Phụ nữ Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác và phong trào Hội Phụ nữ 2016 - 2021; Triển khai nhiệm vụ 2021 - 2026. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; Đồng chí Đại tá Lã Tùng Lưu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện các Tổ chức quần chúng cùng toàn thể cán bộ, Hội viên Hội phụ nữ Xí nghiệp 319.7.

     Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội cấp trên và Dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi.

 

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, hội viên

Hội Phụ nữ Xí nghiệp 319.7

     Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Tổng công ty 319 lần thứ VII với số phiếu tín nhiệm cao, là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ, năng lực đủ điều kiện để triển khai thực hiện các chương trình hành động và nhiệm vụ do Hội nghị đề ra nhằm xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, góp phần xây dựng Tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Trần Văn Luyện - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Xí nghiệp đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Hội Phụ nữ Xí nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục; đồng thời định hướng những chủ trương, giải pháp lớn để nhiệm kỳ tới Hội Phụ nữ cơ sở xây dựng chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị trong nhiệm kỳ mới./.

                  Bài &ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Trợ lý Ban Chính trị - TCLĐ   

 

Khách hàng đối tác