Công ty cổ phần 319.5: Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021

Thứ năm, 27/01/2022

      Sáng ngày 27/01/2022, tại khu B - Trụ sở Tổng công ty 319, Công ty cổ phần 319.5 đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm- Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, phó Tổng giám đốc và đại biểu các cơ quan chức năng Tổng công ty.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng ủy,

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá nghiêm túc, thực chất, khách quan về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2021 và quyết nghị nhiều chủ trương, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện Đề án sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2022. Hội nghị khẳng định: Năm 2021, mặc dù thế giới, khu vực và trong nước chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, song tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty luôn thể hiện tinh thần dân chủ đoàn kết cao, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị kịp thời khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tổ chức sản xuất kinh doanh theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ngành nghề truyền thống và các thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Tổng công ty giao với kết quả sản xuất đạt  206,242/196,848 tỷ = 104,8%kế hoạch năm; doanh thu đạt  365,33/306,6 tỷ = 119,16 % kế hoạch năm; thu hồi vốn đạt 405,69/275,94 tỷ = 147,02% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 2,146/2,146 tỷ = 100% kế hoạch năm và lương bình quân đạt 10,82/10,82 triệu đồng/người/tháng = 100% kế hoạch năm và lương bình quân của cán bộ, CNV Công ty đạt 10,969/10,83 triệu đồng/ người/ tháng.

Đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị

     Thống nhất với những nhận định và đánh giá của cán bộ, CNV Công ty, đồng chí Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động Công ty trong thi đua lao động sản xuất; đồng thời nhấn mạnh một số chủ trương, giải pháp mà mỗi cấp uỷ, chỉ huy Công ty cần quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, hiệu quả trong năm 2022, đặc biệt là công tác tìm kiếm việc làm, phát triển thị trường; định hướng thu hút nguồn nhân lực; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công trình; quản lý, quản trị doanh nghiệp và việc quan tâm, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động các cấp, tiếp tục xây dựng Công ty cổ phần 319.5 ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức./.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị Người lao động năm 2022

và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021

Khách hàng đối tác