Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức trao Quyết định nâng lương quân nhân chuyên nghiệp có số hiệu cán bộ năm 2022

Thứ sáu, 27/05/2022

     Ngày 27/5/2022, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 đã long trọng tổ chức Hội nghị trao Quyết định nâng lương, thăng quân hàm QNCN có số hiệu cán bộ năm 2022. Đồng chí Trung tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng, ban điều hành thi công.

 

Đ/c 2// Hoàng Việt Võ - Bí Thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trao Quyết định cho cán bộ

     Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí cán bộ được nâng lương, thăng quân hàm năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh: việc xét, đề nghị nâng lương và thăng quân hàm QNCN thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Chỉ huy Công ty đối với các chế độ, chính sách của người lao động; sự ghi nhận, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh mỗi người cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đóng góp chung vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bài: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC Công ty,

Ành: Đ/c Nguyễn Quốc Việt - cán bộ kỹ thuật

Khách hàng đối tác