Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty 319 lần thứ IX (2022 - 2027).

Thứ sáu, 12/08/2022

     Trong 2 ngày 11, 12/8/2022, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2022 - 2027). Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty dự chỉ đạo; về dự có đại diện Ban Thanh niên Quân đội; các đồng chí trong Đảng ủy, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc Tổng công ty; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị; trưởng phòng, ban chính trị (hành chính) các đơn vị và đại biểu đến từ các tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Tổng công ty.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Đại hội Đoàn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên; tạo bước chuyển biến tiến bộ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan chức năng và của mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đề cao tinh thần “Xung kích, tình nguyện, quyết thắng” của Thanh niên Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

    Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi và thống nhất thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 5 năm (2017 - 2022); quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Tổng công ty 5 năm (2022 - 2027). Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X; văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII. Đại hội đã bầu ra đại biểu có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, tiêu biểu cho trí tuệ và tinh thần đoàn kết của Thanh niên Tổng công ty 319 đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X ra mắt Đại hội

     Trong không khí “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, phát triển, bền vững, vươn tới tầm cao” sau 2 phiên làm việc nghiêm túc, khẩn trương với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty 319 lần thứ IX (2022 - 2027) đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chỉ huy, cơ quan Chính trị Tổng công ty, các đơn vị thành viên và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, cổ vũ cán bộ, đoàn viên thanh niên thi đua học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực vừa “Hồng”, vừa “Chuyên”; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; phẩm chất đạo đức trong sáng; kỷ luật, tác phong, lối sống chính quy, mẫu mực. Ra sức thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Tổng công ty vững mạnh toàn diện, vươn tới tầm cao./.

    Một số hình ảnh tại Đại hội: 

Khách hàng đối tác