Tổng công ty 319 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ VII

 

Đại tá Trần Đăng Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 319 phát biểu chỉ đạo tại đại hội. 

     Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty 319; các đồng chí lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty 319 và 162 đại biểu tiêu biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Tổng công ty.

Tổng công ty 319 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ VII

 

Đoàn chủ tịch và thư ký điều hành đại hội. 

     Trong giai đoạn 2018-2023, đã có 16 công trình và 25 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên công đoàn được áp dụng trong sản xuất, thi công các công trình trọng điểm, góp phần rút ngắn thời gian thi công, bàn giao công trình sớm trước thời gian, đạt chất lượng hiệu quả cao. Phong trào thi đua của tổ chức công đoàn đã góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, năng lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động ở các đơn vị trong Tổng công ty tăng bình quân hằng năm từ 8 đến 11%; an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, người lao động ổn định và ngày càng được cải thiện nâng cao rõ rệt.

     Tại đại hội, các đại biểu đã phân tích làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra 4 bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Tổng công ty giai đoạn 2018-2023; đề ra Chương trình hành động giai đoạn 2023-2028. Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X; tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Tổng công ty 319 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ VII

 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028).

     Với khẩu hiệu hành động: Cán bộ, đoàn viên công đoàn Tổng công ty 319 “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, đại hội xác định 3 khâu đột phá: Tập trung kiện toàn mô hình tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có cơ cấu hợp lý, đồng bộ, trình độ chuyên môn, có tác phong công nghiệp; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng công ty 319 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ VII

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028) ra mắt đại hội.

     Tích cực tham gia công tác quản lý doanh nghiệp, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, an toàn, tiết kiệm; làm nòng cốt trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm việc làm, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

Tổng công ty 319 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ VII

                                                                                             

                                                                                  Quang cảnh đại hội.

     Để phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Tổng công ty đạt hiệu quả cao, Đại tá Trần Đăng Tú yêu cầu cơ quan chính trị, ban chấp hành và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phát huy vai trò tham mưu và triển khai thực hiện tốt phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực chuyên môn, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới.

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN-LÊ THÀNH (báo QĐND)