<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

     Các tổ chức quần chúng và các phong trào trong đơn vị được quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện hoạt động có hiệu quả, phát triển tốt. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ với số tiền hàng tỷ đồng. Năm 2023, Tổng công ty đạt giá trị sản xuất hơn 6.609 tỷ đồng; doanh thu hơn 6.529 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 13,06 triệu đồng/người/tháng…

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
 Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 319 phát biểu tại hội nghị.

     Đảng ủy Tổng công ty 319 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết trong Đảng bộ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã được phát huy, tạo được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm và trong xây dựng đơn vị; đồng thời động viên được toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động nỗ lực vượt khó vươn lên, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành - nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương và chúc mừng những kết quả Tổng công ty 319 đạt được trong năm 2023. Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu, Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các hạn chế, thiếu sót đặt ra trong Nghị quyết, có biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh khuyết điểm tương tự; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319 phát biểu tại hội nghị. 

      Tập trung lãnh đạo xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, xây dựng Tổng công ty ổn định, phát triển bền vững, hoàn thành mọi nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Chú trọng nghiên cứu rút kinh nghiệm từ thực tiễn, đưa ra cơ chế phù hợp để tạo sự đồng thuận cao, huy động được mọi nguồn lực trong và ngoài đơn vị; đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực về vốn và khả năng cạnh tranh trên các lĩnh vực có thế mạnh.

     Lãnh đạo đẩy mạnh công tác thị trường, tập trung vào những địa bàn, khu vực có nhiều thuận lợi. Mở rộng các lĩnh vực ngành nghề có tỷ suất lợi nhuận cao. Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong quản lý, quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt; chủ động, kịp thời phát hiện và khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững uy tín, thương hiệu của Tổng công ty.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ - XUÂN NGUYÊN (Báo QĐDN)