Công trình: nhà ở học viên - Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thứ tư, 02/11/2005

Chủ đầu tư­: Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Giá trị hợp đồng:   32.015.847.000 đồng.   

Thời điểm bắt đầu: Ngày  28/12/2005

Thời điểm kết thúc: Ngày  30/5/2008

Địa điểm xây dựng:  100 Hoàng Quốc Việt - TP Hà Nội.

Thông tin chi tiết:

- Số tầng:   15 tầng + 01 tầng bán âm.      

- Chiều cao toà nhà:   52,8  m.

- Tổng diện tích sàn: 16.052 m2.

- Diện tích tầng hầm:  1.583  m2   

Tin khác

Khách hàng đối tác