Công ty 319 Miền Trung/TCT319 BQP: Hội nghị người lao động bất thường thông qua phương án cổ phần hóa

Thứ sáu, 04/11/2016

     Thực hiện kế hoạch công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, sáng ngày 04/11/2016, Công ty 319 Miền Trung - Tổng công ty 319 BQP đã tổ chức Hội nghị người lao động bất thường thông qua phương án cổ phần hóa.

Đ/c Đại tá Trần Trung Luyến - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Trung Luyến - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, đại diện các cơ quan Tổng công ty; đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty.


     Hội nghị đã được nghe phổ biến nội dung Dự thảo phương án cổ phần hóa và được nghe quán triệt, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Quân đội về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc và đơn vị Tư vấn đã giải đáp các quyền lợi, chế độ, chính sách của cán bộ, công nhân viên khi thực hiện cổ phần hóa; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, để từ đó định hướng tư tưởng cho người lao động nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa và tính ưu việt của Công ty khi chuyển sang cổ phần, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên tiếp tục cống hiến, gắn bó lâu dài, hăng say lao động sản xuất, chung tay góp sức xây dựng đơn vị. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Phương án cổ phần hóa với tuyệt đại đa số các ý kiến tán thành.

     Với diện mạo mới, thời cơ mới và đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn tràn đầy nhiệt huyết, năng lực cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty - Những cán bộ “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Công ty 319 Miền Trung sẽ thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, kế hoạch đề ra./.

  

Bài: Nguyễn Thị Lê - Trợ lý Chính trị Công ty 319 Miền Trung.

Ảnh: Trung úy Huỳnh Cao Cường - Trợ lý Chính trị Công ty 319 Miền Trung. 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác