Công ty TNHH MTV 319.1/TCT 319 Bộ Quốc phòng: Tổng kết nhiệm vụ năm 2016 và Đại hội CNVC năm 2017

Thứ bảy, 07/01/2017

     Ngày 07 tháng 01 năm 2017, Công ty TNHH MTV 319.1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2016 và Đại hội CNVC năm 2017, nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2016 và xác định chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Đề án sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty, cùng 66 đại biểu đại diện cho 135 cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty.

Đ/c Trung tá Nguyễn Ngọc Thao - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả SXKD, xây dựng đơn vị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017. Trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp vào Đề án sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2017, đồng thời khẳng định năm 2016, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chỉ đạo đơn vị sản xuất kinh doanh theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ chính sách thường xuyên được bảo đảm tốt. Giá trị sản lượng: 504.479 triệu đồng, đạt 100,9 % kế hoạch năm; Doanh thu: 624.931 triệu đồng, đạt 109,5 % kế hoạch năm; Thu hồi vốn: 539.165 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân đạt 11.696.000 đồng/người/tháng; Nộp ngân sách nhà nước 6.284 triệu đồng… cũng tại Hội nghị tổng kết đã tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể và trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016.

     Với kết quả, thành tích đạt được trong năm 2016 sẽ là cơ sở động lực quan trọng để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị thi đua phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Bài: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Ảnh: 2/CN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác