Đảng ủy Công ty TNHH MTV 319.1/TCT 319: Hội nghị phiên cuối năm 2016

Thứ sáu, 20/01/2017

      Ngày 20/01/2017, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên 319.1 tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2016 nhằm tập trung quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Đảng uỷ Tổng công ty; thảo luận thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Công ty. Dự, chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Trung Luyến - UVTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng đại diện các phòng, ban cơ quan chức năng Tổng công ty.

     Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tác động làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Song tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chỉ đạo đơn vị sản xuất kinh doanh theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ chính sách thường xuyên được bảo đảm tốt. Giá trị sản lượng: 504.479 triệu đồng, đạt 100,9 % kế hoạch năm; Doanh thu: 624.931 triệu đồng, đạt 109,5 % kế hoạch năm; Thu hồi vốn: 539.165 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch năm; Lợi nhuận: 4.520 triệu đồng; Thu nhập bình quân đạt 11.696.000 đồng/người/tháng; Nộp ngân sách nhà nước 6.284 triệu đồng…

Đ/c Trần Trung Luyến - UVTV Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty

tặng quà và chúc tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty

      Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn các ý kiến tham luận đã tập trung kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện những nội dung trọng tâm đối với công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các ý kiến cũng đã chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Đồng thời đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chú trọng đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu cần tập trung khắc phục

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Trung Luyến - UVTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ TSVM trong năm vừa qua; Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đặc biệt khi Công ty chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./

 

Bài & ảnh: Thiếu tá Lê Đình Công Trợ lý phòng Chính trị Công ty 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác