Ban chỉ đạo 3 - Tổng công ty 319 BQP: Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm và Tổng kết nhiệm vụ 2016

Thứ bảy, 21/01/2017

     Ngày 21/01/2017, Ban chỉ đạo 3 đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm và Tổng kết nhiệm vụ năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Huy - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí trong đại diện phòng ban cơ quan Tổng công ty.

     Năm 2016, mặc dù còn gặp không ít khó khăn do tác động chung của nền kinh tế đất nước làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Song tập thể Đảng ủy, chỉ huy BCĐ3 luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chỉ đạo đơn vị sản xuất kinh doanh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tốt các nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ chính sách thường xuyên được bảo đảm tốt. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 đều vượt trên 100% kế hoạch Tổng công ty giao.

Đ/c Nguyễn Văn Huy - Đảng ủy viên, Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn các ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện những nội dung trọng tâm đối với công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các ý kiến cũng đã chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Đồng thời đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chú trọng đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu cần tập trung khắc phục.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm qua của Ban Chỉ đạo 3 và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ TSVM trong năm vừa qua; Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy các Ban ĐHXL tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Với kết quả trên, Đảng ủy các Ban ĐHXL vinh dự được Tổng công ty tặng “Giấy khen đạt TSVM tiêu biểu”; Ban ĐHXL số 4 được tăng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”; Ban ĐHXL số 3 được tăng danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”.  

Bài: Thiếu tá Phạm Hữu Hải - BCĐ3

Ảnh: Đồng chí Phan Thanh Phúc - BCĐ3

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác