Tổng công ty 319/BQP: Chủ tịch HĐTV kiểm tra tuyến, thăm và làm việc tại Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL 20 đoạn km 123 + 105,17 - km 268 tỉnh Lâm Đồng

Thứ hai, 21/07/2014
     Trong 2 ngày 19 và 20/7/2014, Đại tá Phùng Quang Hải - Chủ tịch HĐTV cùng các cơ quan chức năng Tổng công ty đã  kiểm tra tuyến, thăm và làm việc tại công trường Dự án đầu tư xây dựng công...
     Dự án xây dựng Cụm công trình trung tâm: Nhà nội khoa; nhà ngoại khoa + chuyên khoa; nhà kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được khởi công ngày 07/7/2012 và...
     Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 từ km 368+400 (Nghi Sơn-Thanh Hóa) đến km 402+330 (Cầu Giát-Nghệ An) với tổng chiều dài gần 34 km, được thực hiện theo Quyết định số 659/QĐ-BGTVT, ngày...
     Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng là một trong những nhà thầu lớn, một đối tác tin cậy của ngành GTVT. Đặc biệt, những năm gần đây, Tổng công ty 319 còn là một trong những nhà đầu...
     Xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định giao Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng Đường...
     Ngày 16/3/2014, Đại tá Phùng Quang Hải - Chủ tịch HĐTV cùng Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng Tổng công ty kiểm tra và làm việc tại công trường Dự án đầu tư xây dựng công trình cải...
     Thực hiện kế hoạch số 177/KH - BTM ngày 22/01/2014 của Bộ Tư lệnh Công binh, ngày 20/2/2014 Tổng công ty 319 tổ chức Hội nghị báo cáo năng lực rà phá bom mìn, vật nổ và đề nghị cấp đổi...

Khách hàng đối tác