Công ty cổ phần 319.5 Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ năm, 29/04/2021

     Ngày 29/4/2021, Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và các đồng chí đại biểu các cơ quan chức năng của Tổng công ty đã tới dự, chỉ đạo đại hội!

 

 

 Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm -  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo đại hội

    Tại đại hội, các quý cổ đông của Công ty đều khẳng định: Năm 2020, mặc dù trong bối cảnh xã hội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh đã tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Tổng công ty và các cơ quan chức năng, đơn vị đã vươn lên hoàn thành khá tốt nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra (giá trị sản xuất = 629,518/ 355 tỷ = 177,33%; doanh thu = 490,10/ 377,91 tỷ = 129,69%; thu hồi vốn = 581,295/ 340,0 tỷ = 170,97%; lợi nhuận trước thuế = 32,959/ 36,682 tỷ = 80,35%; lương bình quân = 11,043/ 10,95 triệu/ người/ tháng = 100,85% và cổ tức được chia là 3,5%/ năm).

     Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ dự phòng, phân chia cổ tức - chế độ tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị, phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức, tiền lương, thù lao hoạt động của Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ, … của Công ty năm 2021 với số phiếu tập trung cao.

     Thống nhất với những nhận định, đánh giá của các quý cổ đông Công ty, đồng chí Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng ủy, phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, CNV, người lao động Công ty trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng tổ chức đảng TSVM năm 2020 trong bối cảnh xã hội đầy khó khăn trước tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đồng chí Phó Tổng giám đốc cũng lưu ý đơn vị trong thời gian tới cần khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, đặc biệt là công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm, quản lý, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021; không ngừng quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNV Công ty; tiếp tục rà soát đánh giá, phân loại, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ các cấp sát đúng tình hình thực tế; thường xuyên đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng đơn vị  phát triển ổn định, vững bước “Vươn tới tầm cao”./.

Khách hàng đối tác