Hội Phụ nữ Ban Quản lý các Dự án Đầu tư: Hội nghị Tổng kết công tác và phong trào Hội Phụ nữ 2016-2021; Triển khai nhiệm vụ 2021-2026.

Thứ sáu, 18/06/2021

     Trong hai ngày 17, 18/6/2021, Hội Phụ nữ Ban Quản lý các dự án đầu tư đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác và phong trào Hội Phụ nữ 2016-2021; Triển khai nhiệm vụ 2021-2026. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Đinh Quang Trường- Đảng uỷ viên, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty 319; Đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các đồng chí đại diện các Tổ chức quần chúng và toàn thể cán bộ Hội viên Hội phụ nữ Ban Quản lý các dự án đầu tư.

    Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 và đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2021-2026; Đóng góp các ý kiến xây dựng vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội cấp trên và Dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi.

Đồng chí Đại tá Đinh Quang Trưởng, Đảng uỷ viên, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty

Tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch  Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026

 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Tổng công ty 319, lần thứ VII

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tá Phạm Chí Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Hội Phụ nữ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục; đồng thời định hướng những chủ trương, giải pháp lớn để nhiệm kỳ tới Hội Phụ nữ cơ sở xây dựng chương trình hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị trong nhiệm kỳ mới.

     Hội nghị đã tín nhiệm cao bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Tổng công ty 319 lần thứ VII là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ, năng lực đủ điều kiện để triển khai thực hiện các chương trình hành động và nhiệm vụ do Hội nghị đề ra nhằm xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, góp phần xây dựng Tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD./.

                       1//CN Phùng Thị Hồng, TB Chính trị - TCLĐ                

Khách hàng đối tác