Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình

Thứ ba, 08/03/2016

     Ngày 05/03/2016, ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở VHTT&DL, Ban QLDA-ĐTXD Sở Xây dựng tỉnh Quản Bình; Đại diện nhầu Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng có đồng chí Trương Đình Tụng - Phó TGĐ Tổng công ty đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Gói thầu Xây lắp nhà chính, Hạ tầng kỹ thuật - Cây xanh thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình do Liên danh Nhà thầu  Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH XD Tiến Đạt thi công.

Ông Hồ An Phong phát biểu tại cuộc họp kiểm tra 

     Sau khi kiểm tra công trường dự án, ông Hồ An Phong đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án với đại diện lãnh đạo các đơn vị: đại diện BQLDA - ĐTXD Sở Xây dựng, Nhà thầu thi công, TVGS, các Sở ban ngành Thành phố.

     Tại cuộc họp, đại diện BQLDA - ĐTXD Sở Xây dựng, Nhà thầu thi công, TVGS, các sở ban ngành thành phố đã báo cáo đầy đủ về tiến độ, chất lượng, tình hình về nguồn vốn, công tác thi công, những vướng mắc xin ý kiến chỉ đạo và có những kiến nghị với lãnh đạo Sở VHTT&DL.

Công trường Gói thầu Xây lắp nhà chính, Hạ tầng kỹ thuật - Cây xanh thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình

     Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Giám đốc sở ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm của Ban quản lý dự án - ĐTXD Sở Xây dựng và Liên danh Nhà thầu thi công Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH XD Tiến Đạt đã thực hiện tốt yêu cầu của dự án, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo Sở VHTT&DL yêu cầu: Sở xây dựng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo BQL dự án cùng Nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện dự án, đặc biệt coi trọng công tác đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, tập trung nguồn lực, máy móc thiết bị để triển khai thi công công trình đúng tiến độ đề ra.

Bài và ảnh : 2//QNCN Lã Quang Trung – Phó trưởng phòng QLCL công trình

Khách hàng đối tác