Xí nghiệp 319.8 Tổ chức lớp Huấn luyện các nội dung ATLĐ-VSLĐ-PCCN Gói thầu: Xây dựng Nhà máy Thực phẩm CP Hà Nội

Thứ tư, 27/10/2021

     Xí nghiệp 319.8 hiện đang thi công Ngày 25/10/2021, tại công trường thi công xây dựng Nhà máy thực phẩm CP Phú Nghĩa, Xí nghiệp 319.8 đã tổ chức lớp Huấn luyện các nội dung ATLĐ-VSLĐ-PCCN cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trên công trường thi công Gói thầu: Xây dựng Nhà máy Thực phẩm CP Hà Nội tại Lô CN-3.2 KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội. Đây là dự án nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại nhất của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Việt Nam do Xí nghiệp 319.8/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thi công.

     Buổi huấn luyện đã giúp nâng cao nhận thức, kiến thức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trên công trường; là cơ sở giúp người lao động nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người tại nơi làm việc. Đây là những nội dung rất quan trọng, thiết thực, bổ ích đối với người lao động trên công trường thi công Xây dựng Nhà máy Thực phẩm CP Hà Nội.  Đó vừa là yêu cầu của luật pháp, vừa là yếu tố cần thiết cho sự phát triển bền vững của đơn vị trong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hạn chế, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc nói chung và trên công trường “Xây dựng Nhà máy Thực phẩm CP Hà Nội” nói riêng. Đây cũng là cơ sở để tổ chức thực hiện thống nhất, tạo chuyển biến cơ bản trong thực hiện công tác ATLĐ-VSLĐ-PCCN, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

     Kết thúc lớp Huấn luyện, Ban tổ chức đã kiểm tra đánh giá, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% học viên đạt loại khá, giỏi.

Tin khác

Khách hàng đối tác