Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu 319: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ ba, 01/05/2018
     Sáng ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu 319 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm -...
    THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 319 Tên doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá cổ phần Tổng công ty 319 Bộ Quốc...
Tài liệu đính kèm Đại hội https://drive.google.com/open?id=1tpFfiThMjI-mHv2dL4-tZEVRK8uLiD_V https://drive.google.com/open?id=1evnwBwkue3JUoYpC-SiG3onIKUAMXZSL ...
TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT   THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác