Thông báo Đại hội cổ đông lần thứ nhất Cty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Thứ ba, 12/06/2018
Tài Liệu kèm theo: https://drive.google.com/open?id=1bC86tslLZnT-EBc3CT_ZBsc8U2F3-P0e ...
     Sáng ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu 319 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm -...
    THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 319 Tên doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá cổ phần Tổng công ty 319 Bộ Quốc...
Tài liệu đính kèm Đại hội https://drive.google.com/open?id=1tpFfiThMjI-mHv2dL4-tZEVRK8uLiD_V https://drive.google.com/open?id=1evnwBwkue3JUoYpC-SiG3onIKUAMXZSL ...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác