Ban hành Quy chế chào bán thoả thuận trực tiếp cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Thứ hai, 25/12/2017
TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV 29 Số: 35/QĐ-BGĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội, ngày 25 tháng 12...
BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY 319   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 2022/TM-TCT319 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017   THƯ MỜI THAM...
  CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG Số 300/TB-319MT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2017   THÔNG BÁO Về việc thay...
  CÔNG TY TNHH MTV 29        CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI THÔNG BÁO                 BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY TNHH...
BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY 319   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 1628/TM-TCT319 Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017   THƯ MỜI THAM...
     Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Công ty cổ phần Tư vấn, thiết kế và xây dựng 319 tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Trung Luyến - Phó...
TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG CÔNG TY TNHH MTV 319.2         Số:       /KH-CT319.2 PHÊ DUYỆT Ngày      tháng      năm 2017 TỔNG GIÁM ĐỐC     (Đã ký phê...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác