Ngày 29/6/2020, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy...
  Tài liệu đính kèm https://drive.google.com/file/d/1Gvf-ChrZcB_POiACrApSzQSRKTEv1Ros/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1CDtD5lAz92lMY1uI6gXid_EB-62U7-JV/view?usp=sharing   ...
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN (Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-HĐTV ngày 08/04/2020 của...
     Sáng ngày 26/5/2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú -...
THÔNG BÁO V/v không tổ chức đấu giá cổ phần do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng sở hữu tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG)       Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán...
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY 319 SỞ HỮU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI  1.        Tổ chức thực hiện bán cổ phần: TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác