THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ “CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHAI THÁC HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ THEO  HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NỀN,...
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 319.12 (Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-HĐTV ngày 28/6/2018 của Tổng công ty 319 Bộ Quốc...
THÔNG BÁO     CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 319    1.Tổ chức chào...
     Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Phan...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác