Công ty cổ phần 319.5: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ ba, 26/04/2022
     Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 136...
     Sáng ngày 08/4/2022, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tham gia ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 3.795.680 cổ...
Thông báo họp ĐH Đồng cổ đông thường niên Công ty CP PTHT 319 năm 2022         ...
Thông báo về việc bán chào giá thanh lý thiết bị - xe máy   ...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác