Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thứ sáu, 08/04/2022
     Sáng ngày 08/4/2022, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tham gia ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 3.795.680 cổ...
Thông báo họp ĐH Đồng cổ đông thường niên Công ty CP PTHT 319 năm 2022         ...
Thông báo về việc bán chào giá thanh lý thiết bị - xe máy   ...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác