Tổng công ty 319: Hội nghị Báo cáo năng lực thi công rà phá bom mìn, vật nổ và đề nghị cấp đổi Giấy phép hành nghề Khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ

Thứ sáu, 21/02/2014

     Thực hiện kế hoạch số 177/KH - BTM ngày 22/01/2014 của Bộ Tư lệnh Công binh, ngày 20/2/2014 Tổng công ty 319 tổ chức Hội nghị báo cáo năng lực rà phá bom mìn, vật nổ và đề nghị cấp đổi giấy phép hành nghề khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Cục Tác chiến/BTTM, Cục Kinh tế/BQP, Bộ Tư lệnh Công binh, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Tổng Giám đốc cùng đại diện các phòng, ban chức năng Tổng công ty, lãnh đạo, chỉ huy và trưởng ban bom mìn các đơn vị thành viên.

     Nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Chính phủ giao cho BQP thực hiện. Nhận thức rõ ý nghĩ đó Tổng công ty thường xuyên quan tâm, quán triệt và chỉ đạo sâu sát các cơ quan đơn vị thành viên thực hiện đúng, nghiêm chỉnh các quy trình, định mức, quy định của Bộ Quốc phòng và BTL Công binh trong việc lập hồ sơ, dự toán, kế hoạch thi công, tổ chức thi công chặt chẽ đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.

     Vì vậy năm 2012 Tổng công ty đã tổ chức thi công 128 công trình rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn cả nước với tổng diện tích 10.427 ha (trong đó 8.963 ha trên cạn, 1.464ha dưới nước). Năm 2013 đã tổ chức thi công 162 công trình với tổng diện tích 8.117 ha (trong đó 6.024 ha trên cạn, 2.093 ha dưới nước).

     Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, BTL Công binh đã đánh giá cao công tác RPBMVN của Tổng công ty 319, tất cả các công trình do Tổng công ty thi công đều đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ và được các chủ đầu tư ghi nhận; đề nghị Tổng công ty 319 phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình, định mức và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng về công tác thi công RPBMVN, tập trung đào tạo cán bộ kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị khí tài đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao góp phần thu hẹp diện tích bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ phục vụ phát triển kinh tế quốc phòng và an sinh xã hội.

     Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Khách hàng đối tác