Dự án Cáp ngầm 110Kv Hà Tiên - Phú Quốc

Thứ ba, 17/09/2013

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Nam

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV 29

- Tổng giá trị đầu tư: 76.795.466.000đ

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Kiên Giang          

- Thời gian khởi công: 17/9/2013

- Dự kiến hoàn thành: 16/11/2013

*) Thông tin chi tiết:

 - Tổng diện tích rà phá: 558,13ha

 - Trên cạn: 6,86ha

 - Dưới nước: 551,27ha

 

 

Khách hàng đối tác