Dự án thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp PTNT vùng Bắc Vàm Nao

Thứ sáu, 03/08/2012

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & PT Nông thôn tỉnh An Giang

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV xử lý Bom, mìn, vật nổ 319

- Tổng giá trị đầu tư: 8.348.514.000đ

- Địa điểm xây dựng: tỉnh An Giang 

- Khởi công: 8/2012

- Hoàn thành:11/2012

*) Thông tin chi tiết:

- Tổng diện tích rà phá: 220,84ha.

- Trên cạn: 190,943ha

- Dưới nước: 29,99ha

Khách hàng đối tác