Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ tư, 03/04/2013

-  Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đường thủy Nội địa phía Nam

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV 29

- Tổng giá trị đầu tư: 33.107.000.000đ

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Tiền Giang và Long An     

- Thời gian khởi công: 4/2013

- Dự kiến hoàn thành: 10/2013

*) Thông tin chi tiết:

- Tổng diện tích rà phá: 191,85ha

- Trên cạn: 39,57ha

- Dưới nước: 152,28ha

Khách hàng đối tác