Công trình: Đường Trường Sơn Đông đoạn Km 161 - Km168 (Gói thầu Đ15)

Chủ nhật, 05/10/2008

- Chủ đầu tư: BQLDA 46/BTTM

- Đơn vị thi công: Công ty 319.5/TCT 319

- Tổng giá trị hợp đồng: 78,444 tỷ đồng

- Địa điểm xây dựng: Quảng Ngãi

- Thời gian khởi công: T10/2008

- Thời gian kết thúc: 30/8/2014

*) Thông tin chi tiết:

Công trình: Đường cấp IV miền núi; Chiều rộng Bnền =6,5m, Bmặt = 5,5m.

Kết cấu áo đường: bê tông M300.

 

Khách hàng đối tác