Công trình: Gói thầu số 1 - Dự án mở rộng và hoàn thiện đường cao tốc Láng - Hòa Lạc

Thứ bảy, 19/05/2007

Tên công trình: Dự án mở rộng và hoàn thiện đường cao tốc Láng - Hòa Lạc

Chủ đầu tư­: BQLDA ĐTXD mở rộng đường Láng - Hoà Lạc.

Giá trị hợp đồng: 120.631.000.000 đồng

Thời điểm bắt đầu: 5/2007

Thời điểm kết thúc: 30/8/2010

Thông tin chi tiết:

 - Quy mô:  Tổng chiều dài: Hầm 426m

                                          Đường 470m                      Giám đốc Công ty kiểm tra tiến độ thi công

Khách hàng đối tác