Công trình: Đường tuần tra biên giới

Thứ tư, 02/09/2009

     Từ năm 2003 đến nay Tổng công ty đã được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ thi công nhiều công trình đường tuần tra biên giới và nhiều cây cầu kiên cố trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên. Đây là những công trình nằm ở vùng sâu, rừng núi hiểm trở và cách xa dân cư, thiếu thốn thông tin liên lạc, nhiều nơi chưa có dấu chân người qua lại và đây cũng là con đường có tầm quan trọng đặc biệt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ trong Tổng công ty, các công trình đã hoàn thành vượt kế hoạch trên những nẻo đường biên cương của Tổ quốc.


 
             Thi công khoan đá nổ mìn công trình đường  tuần tra 
                        biên giới Mốc D6 - D8 tỉnh Sơn La  Ứng dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong thi công mặt đường bê tông xi măng. 
            
Công trình ngã ba sông Sê San - Bắc Lahlốp - tỉnh Gia Lai
.


             Đường tuần tra biên giới  Mốc D6 - D8 tỉnh Sơn La.

Khách hàng đối tác